Do pobrania

– Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

pdf mały  Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

pdf mały  Procedura założenia podlicznika

pdf mały  Protokół odbioru instalacji i podlicznika 

pdf mały  Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

pdf mały  W-3 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

pdf mały  W-4 Wniosek o wydanie wyników badań wody

pdf mały  W-5 Wniosek o dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego

pdf mały  W-6 Wniosek o dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego

pdf mały  W-7 Wniosek o przepisanie umowy

pdf mały  W-9-Wniosek-o-uwzglednienie-reklamacji-wodomierz

pdf mały  WZ-1 Wniosek o ponowny odbiór i oplombowanie wodomierza

pdf mały  WZ-2 Wniosek o wydanie warunków technicznych

pdf mały  WZ-3/1 Wniosek o dokonanie odbioru podlicznika

pdf mały  WZ-3 Wniosek o dokonanie odbioru podlicznika

pdf mały WZ-4 Wniosek o ponowne dokonanie odbioru podlicznika

pdf mały Załącznik nr 1 do umowy woda-ścieki

pdf mały Załącznik nr 2 do umowy woda-ścieki