Do pobrania

 

UWAGA! Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wydaje Urząd Gminy w Stężycy

– Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

pdf mały  Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

pdf mały  Procedura założenia podlicznika

pdf mały  Wniosek o przepisanie umowy

pdf mały  Wniosek o uwzględnienie reklamacji – wodomierz

pdf mały  Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego

pdf mały  Wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika

pdf mały  Wniosek o dokonanie odbioru podlicznika

pdf mały  Wniosek o wydanie wyników badań wody

pdf mały  Wniosek o podanie informacji o możliwości

pdf mały Załącznik nr 1 do umowy woda-ścieki

pdf mały Załącznik nr 2 do umowy woda-ścieki

pdf mały Zgłoszenie rozpoczęcia prac WODA

pdf mały Zgłoszenie rozpoczęcia prac KANALIZACJA

pdf mały Zgłoszenie do odbioru prac WODA

pdf mały Zgłoszenie do odbioru prac KANALIZACJA