Do pobrania

 

UWAGA! Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wydaje Urząd Gminy w Stężycy

– Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

pdf mały  Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

pdf mały  Procedura założenia podlicznika

pdf mały  Wniosek o przepisanie umowy

pdf mały  Wniosek o uwzględnienie reklamacji – wodomierz

pdf mały  Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego

pdf mały  Wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika

pdf mały  Wniosek o dokonanie odbioru podlicznika

pdf mały  Wniosek o wydanie wyników badań wody

pdf mały  Wniosek o podanie informacji o możliwości

pdf mały Załącznik nr 1 do umowy woda-ścieki

pdf mały Załącznik nr 2 do umowy woda-ścieki

pdf mały Zgłoszenie rozpoczęcia prac WODA

pdf mały Zgłoszenie rozpoczęcia prac KANALIZACJA

pdf mały Zgłoszenie do odbioru prac WODA

pdf mały Zgłoszenie do odbioru prac KANALIZACJA 

 

HARMONOGRAMY WYWOZY ODPADÓW W 2022 ROKU

 

MIESZKAŃCY STALI

pdf mały Betlejem, Chróstowo, Czysta Woda, Dubowo, Gapowo, Kukówka, Malbork, Niesiołowice, Pustka, Rzepiska, Stężycka Huta, Szczukowo, Żuromino

pdf mały Bolwerk, Kamienica Szlachecka, Łączyno, Łączyński Młyn, Ostrowo, Przyrowie, Wygoda Łączyńska

pdf mały Borucino, Kamienny Dół, Mestwin, Pierszczewo, Teklowo, Uniradze, Gołubie

pdf mały Czapielski Młyn, Krzeszna, Nowe Czaple, Pierszczewko, Smokowo, Stare Czaple, Zgorzałe

pdf mały Danachowo, Dąbrowa, Klukowa Huta, Łosienice, Nowa Wieś, Nowe Łosienice, Nowy Ostrów, Stare Łosienice

pdf mały Delowo, Kucborowo, Pażęce, Śnice, Zdrębowo, Pypkowo, Stężyca

pdf mały Drozdowo, Kolano, Nowa Sikorska Huta, Potuły, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta, Szymbark, Wieżyca

 

PRZEDSIĘBIORCY

pdf mały Nieruchomości niezamieszkałe

 

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE

pdf mały Sołectwa – Niesiołowice, Gapowo, Stężycka Huta, Klukowa Huta, Łosienice, Nowa Wieś

pdf mały Sołectwa – Sikorzyno, Gołubie, Pierszczewo

pdf mały Sołectwa – Stężyca, Zgorzałe, Czaple

pdf mały Sołectwa – Szymbark, Potuły (Krzeszna)

pdf mały Sołectwa – Żuromino, Borucino, Łączyno, Kamienica Szlachecka