Harmonogramy wywozów odpadów w 2023 roku

Harmonogramy wywozów odpadów w 2023 roku

Nieruchomości niezamieszkałe

Nieruchomości stałe:

Betlejem, Chróstowo, Czysta Woda, Dubowo, Gapowo, Kukówka, Malbork, Niesiołowice, Pustka, Rzepiska, Stężycka Huta, Szczukowo, Żuromino

Bolwerk, Kamienica Szlachecka, Łączyno, Łączyński Młyn, Ostrowo, Przyrowie, Wygoda Łączyńska

Borucino, Kamienny Dół, Mestwin, Pierszczewo, Teklowo, Uniradze, Gołubie

Czapielski Młyn, Krzeszna, Nowe Czaple, Pierszczewko, Smokowo, Stare Czaple, Zgorzałe

Danachowo, Dąbrowa, Klukowa Huta, Łosienice, Nowa Wieś, Nowe Łosienice, Nowy Ostrów, Stare Łosienice

Delowo, Kucborowo, Pażęce, Śnice, Zdrębowo, Pypkowo, Stężyca

Drozdowo, Kolano, Nowa Sikorska Huta, Potuły, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta, Szymbark, Wieżyca

Nieruchomości letniskowe:

R1 – Sikorzyno, Gołubie, Pierszczewo

R2 – Żuromino, Borucino, Łączyno, Kamienica Szlachecka

R3 – Stężyca, Zgorzałe, Czaple

R4 – Szymbark, Potuły, Krzeszna, Pierszczewko

R5 – Niesiołowice, Gapowo, Stężycka Huta, Klukowa Huta, Łosienice, Nowa Wieś