Informacja w sprawie wprowadzenia opłaty

Informacja w sprawie wprowadzenia opłaty

Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z dniem 20.02.2023r. wprowadził opłaty za uzupełnienie plomby na wodomierzu oraz opłaty za usunięcie awarii w wysokości:

– opłata za uzupełnienie zerwanej plomby z wodomierza:

  • 50,00 zł – ze wcześniejszym zgłoszeniem o zerwaniu plomby;
  • 100,00 zł – bez wcześniejszego zgłoszenia o zerwaniu plomby.

– opłata za usunięcie awarii wynikającej nie z winy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości poniesionych kosztów związanych z usunięciem tejże awarii.