Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, że od dnia 11.06.2019 r. zgodnie z Decycją nr GD.RET.070/69/D/2018.KR z dnia 21 maja 2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfa stawek opłat za wodę i ścieki ulegnie zmianie.