OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

działka nr 254/2 (część) o powierzchni do 2500m2 położona w Stężycy

przy ul. Jana III Sobieskiego 31 z przeznaczeniem pod stację paliw.

TRYB POSTĘPOWANIA: PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

1. Nazwa i adres Organizatora przetargu/Wydzierżawiający:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

z siedzibą: 83-322 Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31, reprezentowane przez:

Marcina Wysockiego – Prezesa

Marię Socha – Wiceprezesa

tel. 58 684-62-25, fax 58 685-63-50

e-mail: gpkomunalne@stezyca.pl

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony

 

3. Opis nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, lokalizacja:

nieruchomość gruntowa nr działki 524/2 – część niezabudowana o powierzchni do 2500m2, z przeznaczeniem na budowę stacji paliw. Działka nr 524/2 położona jest w gminnej miejscowości Stężyca przy ulicy Jana III Sobieskiego – tj. przy drodze wojewódzkiej nr 214 (relacja Kościerzyna – Lębork) będącej jednocześnie główną ulicą miejscowości Stężyca, o dużym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki o funkcji mieszkalnej, mieszkalno-usługowej i handlowo-usługowej.

 

4. Okres dzierżawy nieruchomości: 18 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy. Podpisanie umowy dzierżawy w ciągu 10 dniu od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Data wydania nieruchomości: 14 dni po podpisaniu umowy dzierżawy.

 

5. Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia upływu terminu składania ofert wadium w wysokości 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

6. Czynsz dzierżawny. Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w pkt. 3 wynosi: 3 zł netto za 1m2* [liczba dzierżawionych metrów] /za miesiąc + należny podatek VAT.

 

7. Termin składania ofert: 25-05 -2016 r. do godz. 10:00.

 

8. Miejsce składania ofert: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca – sekretariat.

 

9. Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z Gminnym Przedsiębiorstwem

Komunalnym Sp. z o.o., tel. 58 684-62-25, fax 58 685-63-50

e-mail: gpkomunalne@stezyca.pl

tel. komórkowy 669 501 001

 

pdf_mały Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pod stację paliw

pdf_mały Regulamin przetargu na dzierżawę gruntu pod budowę stacji paliw

pdf_mały Załącznik 1 Dokumentacja fotograficzna

pdf_mały Załącznik 2 Wypis i wyrys z planu stacji

pdf_mały Załącznik 2a Wypis i wyrys z planu stacji mapa

pdf_mały Załącznik 3 Wymagania podstawowe dla stacji

pdf_mały Załącznik 4 Mapa informacyjna GPK Stężyca

pdf_mały Załącznik 5a Proponowane zagospodarowanie

pdf_mały Załącznik 5b Proponowane zagospodarowanie

pdf_mały Załącznik 6 Projekt umowy dzierżawy

pdf_mały Załącznik do umowy dzierżawy oświadczenie

pdf_mały Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej 04.05.2016 r.

pdf_mały Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu

pdf_mały Regulamin przetargu na dzierżawę gruntu