Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S 025-044370

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S 025-044370

  Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S 025-044370

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

 Załącznik A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

 Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy

 

CZĘŚĆ I

 

cz 1.1. PBiW Stężyca Majkowskiego:

PBW Stężyca Majkowskiego

Rys 1, Rys 2Rys 3, Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8, Rys 9, Rys 10, Rys 11, Rys 12, Rys 13, Rys 14, Rys 15, Rys 16, Rys 17, Rys 18, Rys 19, Rys 20, Rys 21, Rys 22, Rys 23, Rys 24, Rys 25, Rys 26

 

cz 1.2. PBiW Stężyca Kartuska:

PBW Stężyca Kartuska

Rys 0, Rys 1, Rys 2Rys 3, Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8, Rys 9, Rys 10, Rys 11, Rys 12, Rys 13, Rys 14, Rys 15, Rys 16, Rys 17, Rys 18, Rys 19, Rys 20, Rys 21, Rys 22, Rys 23, Rys 24, Rys 25, Rys 26. Rys 27

 

cz 1.3. PBiW Stężyca Cicha:

PBW Stężyca Cicha

Rys 1, Rys 2Rys 3

 

cz 1.4. PBiW Stężyca Przebudowa P1:

PBW Stężyca Przepompownia

Rys 1, Rys 2Rys 3, Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8, Rys 9, Rys 10, Rys 11, Rys 12, Rys 13

 

cz 1.5. PBiW Kamienica Szlachecka

Aneks do PBW: Kam. Szl. aneks, część opisowaRys 1, Rys 2Rys 3, Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8, Rys 9, Rys 10

PBW Opis, decyzje, uzgodnienia

Rys 0, Rys 1, Rys 2Rys 3, Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8, Rys 9, Rys 10, Rys 11, Rys 12, Rys 13, Rys 14, Rys 15, Rys 16, Rys 17, Rys 18, Rys 19, Rys 20, Rys 21, Rys 22, Rys 23, Rys 24, Rys 25, Rys 26. Rys 27, Rys 28, Rys 29, Rys 30, Rys 31, Rys 32, Rys 33, Rys 34, Rys 35, Rys 36, Rys 37, Rys 38, Rys 39, Rys 40, Rys 41, Rys 42, Rys 43, Rys 44

 

cz 1.6. Borucino PBiW przejścia przez drogę wojewódzką

PBW Borucino Urząd Wojewódzki

Rys 1, Rys 2Rys 3, Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8

 

cz 1.7. Borucino PBiW oraz aneks:

Aneks do PBW: Borucino aneks, część opisowaRys 1, Rys 2Rys 3, Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8, Rys 9, Rys 10, Rys 11, Rys 12, Rys 13, Rys 14

PBW Borucino Starostwo

Rys 0, Rys 1, Rys 2Rys 3, Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8, Rys 9, Rys 10, Rys 11, Rys 12, Rys 13, Rys 14, Rys 15, Rys 16, Rys 17, Rys 18, Rys 19, Rys 20, Rys 21, Rys 22, Rys 23, Rys 24, Rys 25, Rys 26. Rys 27, Rys 28, Rys 29, Rys 30, Rys 31, Rys 32, Rys 33, Rys 34, Rys 35, Rys 36, Rys 37, Rys 38, Rys 39, Rys 40, Rys 41, Rys 42, Rys 43, Rys 44, Rys 45, Rys 46, Rys 47, Rys 48, Rys 49, Rys 50

 

cz 1.8. Odtworzenie nawierzchni:

Borucino: Nawierzchnia BITUM, Nawierzchnia KRUSZ, ON B1, ON B2, ON B3, ON B4, ON B5

Kamienica: Nawierzchnia BITUM, Nawierzchnia KRUSZ, ON Ksz  1-1, ON Ksz 2-1, ON Ksz 3, ON Ksz 4

Stężyca Cicha: Nawierzchnia BITUM, Rys 1

Stężyca Kartuska: Nawierzchnia BITUM, ON S K 1, ON S K 2ON S K 3

Stężyca Majkowskiego: Nawierzchnia BITUM, ON S M 1, ON S M 2ON S M 3

ON Bor Kam St str tyt

 

Przemiary cz 1: Kanalizacja sanitarna BORUCINO przemiarKanalizacja sanitarna CICHA przemiarKanalizacja sanitarna KAMIENICA SZLACHECKA przemiarKanalizacja sanitarna KARTUSKA przemiarKanalizacja sanitarna MAJKOWSKIEGO przemiar, Stężyca przepompownia przemiar

 

Cz 1.9. Wyniki badań podłoża

 

Cz 1.10 ST drogowa

 

Cz 1.11 stwior Stężyca

 

Cz 1.12 stwior Kamienica Szlachecka

 

Cz 1.13 stwior Borucino

 

Cz 1.14 aneks do stwior

 

CZĘŚĆ II

 

cz 2.1. PB Szymbark Potuły:

PBW Opis techniczny kan. SZYMBARK

Rys 1, Rys 2Rys 3, Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8, Rys 9, Rys 10, Rys 11, Rys 12, Rys 13, Rys 14, Rys 15, Rys 16, Rys 17, Rys 18, Rys 19, Rys 20, Rys 21, Rys 22, Rys 23, Rys 24, Rys 25, Rys 26Rys 27, Rys 28, Rys 29, Rys 30, Rys 31, Rys 32, Rys 33, Rys 34, Rys 35, Rys 36, Rys 37, Rys 38, Rys 39, Rys 40, Rys 41, Rys 42, Rys 43, Rys 44, Rys 45, Rys 46, Rys 47, Rys 48, Rys 49, Rys 50, Rys 51, Rys 52, Rys 53, Rys 54, Rys 55, Rys 56, Rys 57, Rys 58, Rys 59, Rys 60, Rys 61, Rys 62, Rys 63, Rys 64, Rys 65, Rys 66, Rys 67

 

cz 2.2. PB zamienny Szymbark Potuły:

Opis techniczny proj. zmian SIECI kan. Szymbark 2015

Rys 1, Rys 2Rys 3, Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8, Rys 9, Rys 10

 

cz 2.3. Odtworzenie nawierzchni:

Konstrukcja odtwarzania nawierzchni BA, konstrukcja odtwarzania nawierzchni KŁ, ON Szymb Pot str tyt, ON Szymbark Potuły

 

Przemiar cz 2.

Kanalizacja sanitarna Szymbark Potuły przedmiar

 

cz 2.4. Wyniki badań podłoża

 

cz 2.5. ST drogowa

 

cz 2.6. stwior Szymbark Potuły

 

cz 2.7. aneks do stwior

 

UZUPEŁNIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Opis przedmiotu zamówienia – Wyniki badań gruntu

 Opinia geotechniczna Borucino

 Opinia geotechniczna Gołubie-Potuły-Szymbark

 Opinia geotechniczna Kamienica Szlechecka

 Opinia geotechniczna Stężyca

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

 Informacja dla wykonawców

 zał. 1 do SIWZ

 zał. 5 do SIWZ

 espd-request

Link do pobrania ESPD: http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1Pc01jOTVzUmtCeG8/view?usp=sharing

Linki do pobrania przedmiarów:

Kanalizacja sanitarna BORUCINO w formacie .ath -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PbHFBY2JyOHNfYms/view?usp=sharing

Kanalizacja sanitarna BORUCINO w formacie .xml -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PX3ZTTGItb2FzWFE/view?usp=sharing

 

Kanalizacja sanitarna CICHA w formacie .ath -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PMEVqZ2xOVGh4cVU/view?usp=sharing

Kanalizacja sanitarna CICHA w formacie .xml -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1Pak1uMGJPTmUtSkk/view?usp=sharing

 

Kanalizacja sanitarna KAMIENICA SZLACHECKA w formacie .ath -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1POUFJRHZyWTlQdVk/view?usp=sharing

Kanalizacja sanitarna KAMIENICA SZLACHECKA w formacie .xml -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PVDFkWXoyX3MyNlk/view?usp=sharing

 

Kanalizacja sanitarna KARTUSKA w formacie .ath -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PcEEzQm9BZVhtd3M/view?usp=sharing

Kanalizacja sanitarna KARTUSKA w formacie .xml -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PVVBZOEZWVTV3c1k/view?usp=sharing

 

Kanalizacja sanitarna MAJKOWSKIEGO w formacie .ath -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PZTdWZFhrOVVJSEU/view?usp=sharing

Kanalizacja sanitarna MAJKOWSKIEGO w formacie .xml -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PSXhVelMzbldKWk0/view?usp=sharing

 

Kanalizacja sanitarna SZYMBARK POTUŁY w formacie .ath -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PWm5OQll0UGdSeTg/view?usp=sharing

Kanalizacja sanitarna SZYMBARK POTUŁY w formacie .xml -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PaWZPMmxnanlrZ1E/view?usp=sharing

 

Stężyca nowa przepompownia w formacie .ath -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PakF2OGJSbURFOXc/view?usp=sharing

Stężyca nowa przepompownia w formacie .xml -> http://drive.google.com/file/d/0B59sXDPZtW1PNDdBN0F3eUx0SlU/view?usp=sharing

 

 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ

 Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ

 Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ

 Ogłoszenie zmian

 Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ

 Wyjaśnienie nr 4 treści SIWZ

 Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ

 Wyjaśnienie nr 6 treści SIWZ

 Wyjaśnienie nr 7 treści SIWZ

 Wyjaśnienie nr 8 treści SIWZ

 Modyfikacja nr 2 treści SIWZ

 Sprostowanie do Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ

 Wyjaśnienie nr 9 treści SIWZ

 Informacja po otwarciu ofert na budowę kanalizacji