Podpisano umowy z wykonawcami

Podpisano umowy z wykonawcami

W dniu 05.05.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. podpisało umowy z Wykonawcami robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”. Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej będzie wykonywało dwóch wykonawców, wyłonionych w drodze postępowania przetargowego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN Grzenkowicz Sp. z o.o. – w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stężyca, Kamienica Szlachecka, Borucino oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SOMBUD” Mirosław Socha – w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Szymbark i Potuły. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w miesiącu maju br. a ich zakończenie planowane jest do końca kwietnia 2019 roku.

Poniżej przedstawiono relację zdjęciową z podpisania umów.

 

 

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym “SOMBUD” Mirosław Socha

 

 

Podpisanie umowy umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym WOD-KAN Grzenkowicz Sp. z o.o.