Praca

PRACOWNIK DS. PORZĄDKOWYCH

 

PRACOWNIK DS. PORZĄDKOWYCH

Miejsce pracy: Stężyca

Wymagania

 • Wykształcenie min. Zawodowe;
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Dyspozycyjność,
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dokładność,
 • Terminowość,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji oraz doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach dokształcających.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

MONTER SIECI WOD-KAN - HYDRAULIK

 

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W STĘŻYCY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy, ul. Jana III Sobieskiego 31  zatrudni na n/w stanowisko:

MONTER SIECI WOD-KAN – HYDRAULIK

Miejsce pracy: Stężyca

Wymagania

 • Wykształcenie zawodowe hydraulik kierunkowe lub pokrewne;
 • Znajomość robót eksploatacyjnych, przeglądowych i remontowych urządzeń wod-kan,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Dyspozycyjność,
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dokładność,
 • Terminowość,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Zakres czynności

 • Montaż instalacji wod-kan zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • Wykonywanie czynności konserwacyjno-remontowych na sieciach wod-kan ;
 • Wykonywanie przeglądów urządzeń zgodnie z ich dokumentacją techniczną;
 • Kontrola prawidłowości działania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Dbanie o powierzony sprzęt;
 • Montaż oraz wymiana wodomierzy, zasuw, hydrantów.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji oraz doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach dokształcających.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.