Rozbudowa oczyszczalni - realizacja projektu

Realizacja projektu

Realizacja projektu w zakresie robót budowlanych została rozpoczęta w miesiącu wrześniu 2014 roku ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania. W październiku 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane, które przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na koniec września 2015 roku.

Jednocześnie w okresie marzec kwiecień 2015 roku zakupiono planowany sprzęt w postaci ciągnika z ładowaczem czołowym oraz przyczepy do transportu osadu.