Zakup używanych autobusów transportu publicznego

Zakup używanych autobusów transportu publicznego

Stężyca: Zakup używanych autobusów transportu publicznego
Numer ogłoszenia: 141512 – 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ,
ul. Jana III Sobieskiego 31, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie,
tel. 58 684 62 25, faks 58 684 62 29.

Adres strony internetowej zamawiającego: gpkomunalne.pl.

 

SIWZ w raz z załącznikami

Ogłoszenie o przetargu

Korekta ogłoszenia