Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stężyca

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stężyca

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stężyca”

mająca na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stężyca poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gapowo, Gołubie, Łosienice, Nowe Czaple, Niesiołowice, Pierszczewo, Sikorzyno, Stare Czaple, Stężyca, Szymbark, Zgorzałe, Żuromino

oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolano

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-200.

 

Całkowita wartość projektu: 6 017 237,63 zł

 

Kwota dofinansowania: 4 892 063,00 zł

 

W ramach przedmiotowej operacji zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

1)   Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stare Czaple,

2)   Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Gapowo,

3)   Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niesiołowice,

4)   Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Kolano,

5)   Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowe Czaple,

6)   Budowa sieci wodociągowej  wraz z przyłączami w miejscowości Sikorzyno,

7)   Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Stężyca,

8)   Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niesiołowice,

9)   Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Niesiołowice,

10) Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowe Czaple,

11) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sikorzyno,

12) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zgorzałe,

13) Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Sikorzyno,

14) Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Żuromino,

15) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Gołubie,

16) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łosienice,

17) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Gapowo,

18) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sikorzyno,

19) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Pierszczewo,

20) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Szymbark,

21) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łączyno,

22) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołubie,

23) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Kolano.

 

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stężyca