Budowa sieci - realizacja projektu

Realizacja projektu

W dniu 31.01.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania związanego z realizacją robót budowlanych w ramach projektu. Wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy na realizację robót budowanych przewidziano na przełom marca i kwietnia 2017 r. Jednocześnie Spółka zakłada, że w kwietniu br. nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych.