Dostawa sprzętu i wyposażenia do obsługi sieci kanalizacyjnej w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca"

Dostawa sprzętu i wyposażenia do obsługi sieci kanalizacyjnej w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca"

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty  Załącznik nr 2a do SIWZ Oświadczenie dot. prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej…