Usługi

I. Usługi Wod – Kan.

Przedsiębiorstwo realizuje usługi związane z:

 1. Przebudową i rozbudową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
 2. Budową, remontem oraz naprawami przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. Udrażnianiem sieci i przyłaczy kanalizacyjnych.

CENNIK WOD-KAN

Ceny wody i ścieków obowiązujące w okresie:

pdf mały od 11.06.2018 do 10.06.2021

pdf mały od 01.12.2021 do 30.11.2024

II. Usługi drogowe i inne

 1. Niwelacja terenu pod budowę Łądowarką Ł-34.
 2. Wykonywanie wykopów i inne roboty ziemne Ładowarką Ł-34, koparką JCB i KOMATSU.
 3. Wymiana i zagęszczenie gruntu.
 4. Naprawy, remonty i utrzymanie dróg, w tym:
  – równanie dróg gruntowych równiarką drogową,
  – wałowanie dróg gruntowych walcem stalowym VV-170,
  – sprzątanie pasów drogowych, placów i parkingów mechanicznie oraz ręcznie,
  – wykaszanie poboczy dróg kosiarkami,
  – montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego – znaki itp.
  – budowa przepustów drogowych,
  – zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów (odśnieżanie),
 5. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.
 6.  Transport pasażerski autobusem.

Ceny na poszczególne roboty i usługi ustalane są indywidualnie na podstawie: projektu, przedmiaru robót i jednostkowej kalkulacji.