Dostawa ciągnika z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy

Dostawa ciągnika z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy

Dostawa ciągnika z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków

w miejscowości Stężyca – Delowo

przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Stężycy

Zamawiający:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa ciągnika z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Stężycy

 

Termin realizacji:

do 10 dni od daty zawarcia umowy

Rodzaj procedury:

przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne o wartości powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Regulamin dostępny jest na stronie www.gpkomunalne.pl

Termin składania ofert:

do 19-03-2015 godz. 10.00

W dniu 06-03-2015 r. przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ciągnika z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo. Treść ogłoszenia do pobrania:

 Ogłoszenie – ciągnik

 Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa ciągnika 

 SWIZ

 Modyfikacja SWIZ z dnia 16.03.2015 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty