Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieżyca-Kolano

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieżyca-Kolano

Z wielką satysfakcją informujemy, że otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami do granicy działek dla nieruchomości w miejscowości Wieżyca-Kolano “za torami”.

W związku z powyższym od dnia 8 listopada rozpoczną się prace budowlane związane z realizacją tej inwestycji.

Wykonawcą robót jest firma “HINC” Arkadiusz Hinc z Żuromina, która realizuje zamówienie publiczne na podstawie zawartej umowy w formule “zaprojektuj i wybuduj”.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Jednocześnie informujemy, że ścieki pochodzące z tej części naszej Gminy popłyną do oczyszczalni ścieków w Sławkach, gm. Somonino.

Inwestycja jest jednym z 3 zadań, których celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stężyca. Spółka otrzymała na te zadania dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 4 892 063,00 zł.