OGŁOSZENIE - APEL

OGŁOSZENIE - APEL

                                                                                                                Stężyca, dnia 19.06.2021r.

UWAGA!!!    

W związku z utrzymującymi się od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i brakiem opadów deszczu, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy

prosi odbiorców naszych usług o oszczędne i racjonalne wykorzystywanie wody przede wszystkim na potrzeby socjalno – bytowe i do celów spożywczych oraz nie używanie wody z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów, oraz napełniania przydomowych basenów, szczególnie w godzinach od 11.oo do 23.oo.

Nieoszczędne korzystanie z wody powoduje obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadza do przerw w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Z poważaniem

Zarząd Spółki