Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę – Stacja Paliw

 Regulamin przetargu na dzierżawę nieruchomości

 Zał. 1 Dokumentacja fotograficzna

 Zał. 2 Wypis i wyrys z planu stacja

 Zał. 2a  Wypis i wyrys z planu stacja mapa

 Zał. 3 Wymagania podstawowe dla stacji

 Zał. 4 Mapa informacyjna GPK Stężyca

 Zał. 5a Proponowane zagospodarowanie

 Zał. 5b Proponowane zagospodarowanie

 Zał. 6 Projekt umowy dzierżawy

 Załącznik do umowy – Oświadczenie o poddaniu się egzekucji